bán sóc bay baby freeship

#1
<div>[SIZE=&quot;5&quot;]B&Aacute;N S&Oacute;C BAY BABY V&Agrave; S&Oacute;C ĐẤT BABY.....GIAO H&Agrave;NG T&Acirc;N NH&Agrave;.......FREE SHIP CHO SINH VI&Ecirc;N HỌC SINH.....H&Agrave;NG CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO UY T&Iacute;N&nbsp;</div><div>&nbsp;HƯỚNG DẪN TẬN T&Igrave;NH VIỆC CHĂM S&Oacute;C TỪ NƠI Ở ĐẾN VIỆC CHO C&Aacute;C BABY UỐNG SỮA....V...V</div><div>
</div><div>
</div><div>&nbsp;GI&Aacute; S&Oacute;C BAY CON: 450K</div><div>GI&Aacute; S&Oacute;C ĐẤT CON; 250K</div><div>&nbsp;DT: 01677775007( MINH)[/SIZE]</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh
- Địa chỉ: quận bt, HCM
- Điện thoại: 01677775007 - Fax:
- email: ny_ny221@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx