bán sóc cảnh

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

CuTyNuoiRong

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: quyetmaiyeuem@yahoo.com
- Địa chỉ: bacninh
- Tel, Fax: ::: FaX 0976547477
- email: quyetmaiyeuem@yahoo.com
================================

<p><img title="Kiss" alt="Kiss" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif" border="0" /></p><p>b&aacute;n&nbsp; c&aacute;c loại s&oacute;c cảnh, j&aacute; cả hợp l&yacute;&nbsp;phải trăng</p><p>lh 097654777</p><p><a href="mailto:quyetmaiyeuem@yahoo.com">quyetmaiyeuem@yahoo.com</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top