Bán sung cổ thụ

  • Thread starter Duy ngọc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

Duy ngọc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Duy ngọc
- Địa chỉ: Biên Hòa Đồng nai
- Tel, Fax: 0918742475
- email: Ryan_nguyen06@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi581.photobucket.com%2Falbums%2Fss259%2FIuXongShock%2Fsungcothu.jpg&hash=377b4e796ea857262715fcf8bc51f1ed
</p><p>Cần b&aacute;n gấp 1 c&acirc;y sung cổ thụ d&aacute;ng đẹp đường k&iacute;nh gốc tr&ecirc;n 1m, gi&aacute; 30tr</p><p>DT li&ecirc;n hệ 0918742475</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop