Bán sỹ lẽ các loại thuốc bảo vệ thực vật chất lượng cao

  • Thread starter nguyá»…n khắc kiện
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn khắc kiện

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn khắc kiện
- Địa chỉ: công ty thuốc bảo vệ thực vật sundat - khu công nghiệp AMATA - TP biên hòa - đồng nai
- Tel, Fax: 01682959727
- email: kienlht@gmail.com
================================

<p>&nbsp;hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung ứng c&aacute;c loại thuốc bảo vệ thực vật chất lượng quấc tế được kiểm nghi&ecirc;m trực tiệp qua c&aacute;c m&aacute;y ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm chất lượng cao như m&aacute;y GC, HPLC, UV, MASTERSIZE ... VỚI CHẤT LƯỢNG L&Agrave; ƯA TI&Ecirc;N H&Agrave;NG ĐẦU , GI&Aacute; TH&Agrave;NH RẼ, &Iacute;T ĐỘC HẠI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG, V&Agrave; TH&Acirc;N THIẸN VỚI M&Ocirc;I TRƯỜNG.</p><p>VỚI QUY M&Ocirc; C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ B&Aacute;N TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI CẦN LI&Ecirc;N HỆ TẤT CẢ C&Aacute;C LOẠI THUỐC</p><p>AI C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ TRỰC TIẾP VỚI T&Ocirc;I. <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top