bán tắc kè,ong vò vẻ,bọ cạp,mối chúa....

  • Thread starter chuyennhanong
  • Ngày gửi
C

chuyennhanong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: minh dat
- Địa chỉ: 17-kp4-p.tmt-q12
- Tel, Fax: 0906879233 ::: FaX
- email: minhdat_86@yahoo.com
================================

<p></p><p><strong>&nbsp;- Bọ Cạp: <br /><strong>- Bổ Củi: Sống v&agrave; sấy kh&ocirc;</strong><br /><strong>- Tắc K&egrave;: Giống v&agrave; thương phẩm</strong><br /><strong>- B&igrave;m Bịp B&agrave;( b&igrave;m bịp b&agrave; : baby v&agrave; trưởng th&agrave;nh</strong><br /><strong>- Rắn </strong><br /><strong>- Rắn nhiều loại</strong><br /><strong>- Mối Ch&uacute;a: Sống v&agrave; tẩm rượu</strong><br /><strong>- Tổ Ong V&ograve; Vẽ</strong><br /><br /><strong>- V&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng rượu như: rượu thuốc, rượu rắn, rượu nhung nai</strong></strong></p><p><strong><span /></strong><strong>Đ&acirc;y l&agrave; phần cuối c&ugrave;ng</strong> <strong>Bảng B&aacute;o Gi&aacute; :</strong><br /><strong>- Bọ Cạp: thương phẩm 4~6k/con, Giống 10-14k/con</strong><br /><strong>- Bổ Củi: 1k8-3k/con t&ugrave;y thời điểm</strong><br /><strong>- Mối Ch&uacute;a: 9k-12k/con</strong><br /><strong>- Rắn hổ m&acirc;y: 20k-40k/con</strong><br /><strong>- B&igrave;m Bịp: trưởng th&agrave;nh 100~120k/con, baby : call </strong><br /><strong>- Tắc K&egrave;: 15k-50k/con</strong><br /><strong>- Thằn Lằn n&uacute;i T&acirc;y Ninh: Thương Phẩm 220~250k/kg. Giống:</strong><br /><strong>- Tổ Ong V&ograve; Vẽ : Call </strong><br /><strong>- Rượu thuốc, rượu rắn,</strong><br /><strong>minh đạt call:0906.879.233 </strong><br /><br /></p>
 

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#2
Mai mốt có mượn bài của tui thì nhớ xin phép nha, làm thế này mất lịch sự lắm, coppy trên 5giay.vn sao ko copy luôn hình ảnh cho sinh động
 
Last edited:
Top