BÁN THỊ HEO RỪNG RẶC TP HCM

  • Thread starter phanphongthinh
  • Ngày gửi
P

phanphongthinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHONG THỊNH
- Địa chỉ: TP HCM
- Tel, Fax: 0933651018
- email: phamtuyen181@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 12pt"><strong><span style="color: red; font-family: Arial"><font size="3">Hiện tại m&igrave;nh c&oacute; nhận cung cấp thịt heo rừng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, l&agrave;ng nướng .... V&agrave; để g&oacute;p phần đưa thịt heo rừng đến gần với b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c hơn, hiện nay m&igrave;nh c&oacute; dịch vụ giao thịt heo rừng tận nơi.<br /><br />-M&igrave;nh xin được v&agrave;o thẳng vấn đề. Đối với những bạn,anh/chị n&agrave;o đ&atilde; ăn heo rừng th&igrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng cần phải n&oacute;i th&ecirc;m, chất lượng thịt l&agrave; tr&ecirc;n cả tuyệt vời,c&oacute; đặc t&iacute;nh &iacute;t mỡ, thịt săn chắc, thơm ngon, c&oacute; gi&aacute; trị về dinh dưỡng cao...</font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"> <br /></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"><br /></span><strong><span style="color: red; font-family: Arial"><font size="3">-Hiện tại b&ecirc;n m&igrave;nh cũng nhận giao nguy&ecirc;n con cho c&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu tiệc t&ugrave;ng....</font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" align="center"><strong><span style="color: red; font-family: Arial"><font size="3">-B&ecirc;n m&igrave;nh cũng hợp t&aacute;c với những bạn n&agrave;o đ&atilde; c&oacute; mối giao nh&agrave; h&agrave;ng, l&agrave;ng nướng, qu&aacute;n nhậu... Gi&aacute; cực tốt !</font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /><br /></span><strong><span style="color: red; font-family: Arial"><font size="3">-Dịch vụ giao h&agrave;ng sẽ miễn ph&iacute; tiền ship cho c&aacute;c bạn n&agrave;o thuộc khu vực c&aacute;c quận nội th&agrave;nh, c&ograve;n c&aacute;c quận ngoại th&agrave;nh cũng đừng bận t&acirc;m lắm, bỏ th&ecirc;m 10-20k để được thưởng thức thịt heo rừng th&igrave; c&ograve;n g&igrave; bằng.</font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /><br /></span><strong><span style="color: red; font-family: Arial"><font size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ : 0933651018</font></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" align="center"><strong><span style="color: red; font-family: Arial" /></strong><strong><span style="color: red; font-family: Arial"><font size="3">v&igrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; gh&eacute; qua topic của m&igrave;nh, v&agrave; nếu đ&atilde; gh&eacute; qua th&igrave; thử mua d&ugrave;m v&agrave;i k&iacute; ăn chơi nha bạn n&agrave;o ko mua th&igrave; up d&ugrave;m cũng đc . Nhậu với thịt heo rừng l&agrave; 1 kho&aacute;i sự ở đời....</font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial">ĐẶC BIỆT:M&Igrave;NH ĐANG NHẬN CUNG CẤP THỊT HEO RỪNG RẶC CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG VỚI H&Igrave;NH THỨC SỈ V&Agrave; LẺ.ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGU&Ocirc;N H&Agrave;NG ỔN ĐỊNH L&Acirc;U D&Agrave;I.M&Igrave;NH MONG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I VỚI C&Aacute;C BẠN.GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH V&Agrave; C&Oacute; NHIỀU ƯU Đ&Atilde;I VỚI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG MUA SỐ LƯỢNG LỚN<br /></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"><br /></span><strong><span style="color: seagreen; font-family: Arial"><font size="3">Nếu bạn c&oacute; nhu cầu mua th&igrave; phone cho m&igrave;nh nha ! M&igrave;nh sẽ l&agrave;m vị&ecirc;c với bạn qua đt trước khi đi giao .</font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /><br /></span><strong><span style="color: seagreen; font-family: Arial"><font size="3">&Agrave;, nếu bạn mua tr&ecirc;n 3g th&igrave; m&igrave;nh sẽ giao tận nơi cho v&agrave; free c&aacute;c quận nội th&agrave;nh, c&ograve;n c&aacute;c quận ngoại th&agrave;nh th&igrave; th&ecirc;m d&ugrave;m m&igrave;nh 10-20k tuỳ quận ( mong bạn th&ocirc;ng cảm ha, b&aacute;n vậy chứ lời ko bao nhi&ecirc;u hết trơn). C&ograve;n mua 1kg th&igrave; c&aacute;c quận 6, t&acirc;n ph&uacute;, t&acirc;n b&igrave;nh m&igrave;nh sẽ giao tận nơi, xa hơn th&igrave; hỗ trợ m&igrave;nh 10-20k tiền xăng( tuỳ quận) cho c&aacute;c quận nội th&agrave;nh, c&ograve;n c&aacute;c quận ngoại th&agrave;nh phiền bạn vui l&ograve;ng cho m&igrave;nh xin 20-30k tiền xăng ( tuỳ quận ) !</font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Arial"><br /></span><strong><span style="color: seagreen; font-family: Arial"><font size="3">Ai co nhu cau hoac thac mac xin lien he :0933651018</font></span></strong></p><br />
 

Đối tác


Top