Bán thịt gà đông lạnh

  • Thread starter hangnhapkhau
  • Ngày gửi
H

hangnhapkhau

Guest
#1
<font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp thịt g&agrave; đ&ocirc;ng lạnh, đ&ugrave;i g&agrave; &frac14; đ&ocirc;ng lạnh, c&aacute;nh g&agrave; đ&ocirc;ng lạnh, tỏi g&agrave; đ&ocirc;ng lạnh nhập khẩu từ Mỹ, Brazil, &Uacute;c, H&agrave;n Quốc&hellip; C&aacute;c mặt h&agrave;ng đều c&oacute; chất lượng cao, đảm bảo điều kiện vệ sinh th&uacute; y v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm, h&agrave;ng c&oacute; ho&aacute; đơn VAT v&agrave; đầy đủ giấy tờ kiểm dịch.<br />H&agrave;ng mới về: Đ&ugrave;i g&agrave; 1/4, tỏi g&agrave;&nbsp;Mỹ,&nbsp;g&agrave; nguy&ecirc;n con H&agrave;n Quốc, c&aacute;nh g&agrave; Brazil &hellip;.<br /></font><font size="3">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ecirc;m chi tiết.<br /></font><font size="3">Mr Qu&acirc;n<br /></font><font size="3">HoaViet co Ltd, HaNoi<br /></font><font size="3">Địa chỉ: Số 1 Ng&otilde; Ho&agrave;ng S&acirc;m, Cầu Giấy, H&agrave; Nội<br /></font><font size="3">Mobile: 091 595 8181<br />Email:&nbsp;<a href="mailto:quantd@vnn.vn">quantd@vnn.vn</a></font><br /><font size="3">YM: quanfpd<br /></font><font size="3"><strong><em>Bảng gi&aacute; tham khảo (ng&agrave;y 10/10/2011)</em></strong><br /></font><font size="3">Đ&ugrave;i g&agrave; 1/4 gi&aacute; 37.000/kg (th&ugrave;ng 15kg)<br /></font><font size="3">Tỏi g&agrave; gi&aacute; 48.000/kg (th&ugrave;ng 15kg)<br /></font><font size="3">C&aacute;nh g&agrave; gi&aacute; 74.000/kg (th&ugrave;ng 15kg)<br /></font><font size="3">Đ&ugrave;i g&agrave; chọi gi&aacute; 46.000/kg (th&ugrave;ng 18.14kg)<br /></font><font size="3">G&agrave; nguy&ecirc;n con H&agrave;n Quốc gi&aacute; 54.000/kg&nbsp; (th&ugrave;ng 15kg)<br /></font><font size="3">&hellip;<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Quân
- Địa chỉ: Số 1B Ngõ 2 Phố Hoàng Sâm, Hà Nội
- Điện thoại: 0915958181 - Fax:
- email: quanfpd@yahoo.com