bán thịt ghẹ biển, càng ghẹ biển

  • Thread starter myanh85
  • Ngày gửi
M

myanh85

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tranhao
- Địa chỉ: BR_VT
- Tel, Fax: 0909903038
- email: buitran1985@yahoo.com
================================

cung cấp c&aacute;c loại thịt ghẹ, c&agrave;ng ghẹ biển. lượng h&agrave;ng ổn định ,&nbsp; c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nh&eacute; 0909903038<br />
 

Top