BÁN THỊT HEO RỪNG ĐÓN XUÂN 2012

  • Thread starter huyq7
  • Ngày gửi
H

huyq7

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B&Aacute;N THỊT HEO RỪNG Đ&Oacute;N XU&Acirc;N 2012</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH KH&Aacute;NH 1&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&Aacute;N THỊT HEO RỪNG Đ&Oacute;N XU&Acirc;N NH&Acirc;M TH&Igrave;N </p><p>GI&Aacute; HEO THỊT 95000Đ/KG HEO HƠI&nbsp;</p><p>HEO GIỐNG 1500000Đ/CẶP</p><p>K&Iacute;NH CH&Uacute;NG QU&Yacute; KH&Aacute;CH L&Acirc;U NAY Đ&Atilde; ỦNG HỘ TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH KH&Aacute;NH 1</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI</p><p>&nbsp;&nbsp; THẦY HO&Agrave;NG DT:01632514765 <br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN HOÀNG
- Địa chỉ: 225ngô tất tố p22 q bình thạnh
- Điện thoại: 01632514765 - Fax:
- email: email@catluongq7.com