BÁN THỊT HEO RỪNG ĐÓN XUÂN 2012

  • Thread starter huyq7
  • Ngày gửi
H

huyq7

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH KH&Aacute;NH I</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&Aacute;N HEO RỪNG THỊT 95000Đ /KG HEOHƠI</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; HEOGIỐNG &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500000Đ1CĂP</p><p>TRẠI HEO CH&Uacute;NG T&Ocirc;I KH&Ocirc;NG GỌI L&Agrave; HEO F V&Igrave; HEO BỐ MẸ L&Agrave; HEO RỪNG TH&Igrave; THẾ HỆ HEO CON GỌI L&Agrave; HEO G&Igrave; ?</p><p>HEO NU&Ocirc;I THẢ KIỂU THI&Ecirc;N NHI&Ecirc;N T&Ocirc;I C&Ograve;N GỌI L&Agrave; HEO BA SẠCH&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; K&Iacute;NH CH&Uacute;C QU&Yacute; KH&Aacute;CH NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI.</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; MỌI TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ ĐIỆN THOẠI : 01632514765&nbsp; , 01662254148&nbsp; THẦY HO&Agrave;NG<br /></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN HOÀNG
- Địa chỉ: 225ngô tất tố p22 q bình thạnh
- Điện thoại: 01632514765 - Fax: 01662254148
- email: email@catluongq7.com
 

Top