BÁN THỊT NHÍM-THỊT NAI-ĐÀ ĐIỂU-HEO RỪNG LAI-VÚ DÊ-GIÒ ME

  • Thread starter ngọc minh thư
  • Ngày gửi
N

ngọc minh thư

Guest
#1
<strong><font size="5"><font style="background-color: #0000ff">CƠ SỞ</font><font size="6"> <font style="background-color: #ff0000">NGỌC MINH THƯ</font></font> <font style="background-color: #0033ff">CHUY&Ecirc;N PH&Acirc;N PHỐI SỈ C&Aacute;C MẶC H&Agrave;NG NHƯ </font>- <font style="background-color: #ff0000">THỊT NH&Iacute;M CẮT L&Aacute;C - THỊT NAI - THỊT Đ&Agrave; ĐIỂU KHATOCO - BẮP Đ&Agrave; ĐIỂU -FILLE Đ&Agrave; ĐIỂU - HEO RỪNG LAI - V&Uacute; D&Ecirc; -&nbsp; GI&Ograve; ME . V. V. V. V . . .</font><font style="background-color: #660000">MINH THƯ GIAO H&Agrave;NG NHANH LE , ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG , ĐỦ SỐ LƯỢNG , GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG , VS ATTP , QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ .</font> <font style="background-color: #ff0000">ĐC . 345 - KHA VẠN C&Acirc;N THỦ ĐỨC - TP HCM . FONE . 0975510477 . EMAIL . </font></font></strong><a href="mailto:NGOCMINHTHU2010@YAHOO.COM.VN"><strong><font size="5"><em>NGOCMINHTHU2010@YAHOO.COM.VN</em></font></strong></a>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngọc minh thư
- Địa chỉ: 345-kha vạn cân-hiệp bình chánh-thủ đức-TP HCM
- Điện thoại: 0975510477 - Fax: 0975510477
- email: ngocminhthu2010@yahoo.com.vn
 

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#3
CƠ SỞ NGỌC MINH THƯ CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ CÁC MẶC HÀNG NHƯ - THỊT NHÍM CẮT LÁC - THỊT NAI - THỊT ĐÀ ĐIỂU KHATOCO - BẮP ĐÀ ĐIỂU -FILLE ĐÀ ĐIỂU - HEO RỪNG LAI - VÚ DÊ - GIÒ ME . V. V. V. V . . .MINH THƯ GIAO HÀNG NHANH LE , ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG , ĐỦ SỐ LƯỢNG , GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG , VS ATTP , QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ . ĐC . 345 - KHA VẠN CÂN THỦ ĐỨC - TP HCM . FONE . 0975510477 . EMAIL . NGOCMINHTHU2010@YAHOO.COM.VN

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngọc minh thư
- Địa chỉ: 345-kha vạn cân-hiệp bình chánh-thủ đức-TP HCM
- Điện thoại: 0975510477 - Fax: 0975510477
- email: ngocminhthu2010@yahoo.com.vn

Đổi Nick khác mới mua bán được tô màu thấy gớm vậy ?
 
Top