BAN THO GIONG THO THIT TANG TRONG NHANH

  • Thread starter ANH TINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

ANH TINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH TINH
- Địa chỉ: Y YEN NAM DINH
- Tel, Fax: 0350.3965057 ::: FaX 01235877267
- email: emlanangtientrongmatanh_0302@yahoo.com
================================

<p align="center"><strong>TRANG TRAI ANH TINH CHUYEN CUNG CAP 2 GIONG THO NGOAI TANG TRONG NHANH&nbsp; NEWZELAN VA CALIFORNIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p align="justify"><strong>+Mot so chi tieu ki thuat cua giong tho :&nbsp;</strong></p><p align="justify"><strong>- &nbsp;khoi luong truong thanh : 5.5 - 6kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p align="justify"><strong>- so lua de / cai / nam trung binh : 6 -7 lua</strong></p><p align="justify"><strong>- khoi luong ban thit sau 2 thang : 2.5 - 2.8 kg </strong></p><p align="justify"><strong>+ GIA&nbsp; THO GIONG BAN TAI TRAI CO KHOI LUON : 1.8 - 2.5 KG : </strong></p><p align="justify"><strong>- Tho newzeland : 75 000/ 1kg</strong></p><p align="justify"><strong>- Tho california : 75 000 / 1kg </strong></p><p align="justify"><strong>- Tho thit : 55 000 / 1kg </strong></p><p align="justify"><strong>Moi chi tiet xin lien he : trai tho ANH TINH d/c : yen nhan - y yen - nam dinh : dt 01235877267 hoac 0350396</strong></p><p align="center"><strong><em>KINH CHUC BA CON CHAN NUOI THANH CONG ? </em></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top