bán thỏ giống

  • Thread starter đức khánh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

đức khánh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đức khánh
- Địa chỉ: hòa ninh hòa vang thành phố đà nẵng
- Tel, Fax: 0979774639 ::: FaX
- email: duckhanhnguyen43@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="6">trang trại thỏ giống tại H&ograve;a Ninh-H&ograve;a Vang-TP Đ&agrave; Nẵng.</font></p><p><font size="6">trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp thỏ giống tại đ&agrave; nẵng v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh l&acirc;n cận,ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo chất lượng thỏ giống tốt,gi&aacute; tốt nhất cho b&agrave; con.</font></p><p><font size="6">li&ecirc;n hệ:01654371412<font size="4">(gặp anh thi)</font></font></p><p><font size="5">địa chỉ:th&ocirc;n mĩ sơn x&atilde; h&ograve;a ninh h&ograve;a vang đ&agrave; nẵng</font> <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top