BÁN THỎ NGOẠI GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter Nguyá»…n Hồng Quân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Hồng Quân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hồng Quân
- Địa chỉ: HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN
- Tel, Fax: 0280.3 875 488 - 0979 882 720
- email: dnquanthoa@yahoo.com
================================

<div class="normal_text_1 style1" style="margin-left: 5px"><strong><font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; trang trại thỏ ở huyện Ph&uacute; Lương tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n. Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại thỏ giống, thỏ thịt Newzealand v&agrave; califonia khối lượng trưởng th&agrave;nh từ 5kg dến 7kg chất lượng cao trong khu vực tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp với số lượng lớn c&ugrave;ng với gi&aacute; cả ưu đ&atilde;i đối với tất cả c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tổ chức quan t&acirc;m đến con thỏ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tư vấn miễn ph&iacute; đối với những ai mới bắt đầu chăn nu&ocirc;i thỏ v&agrave; hỗ trợ kĩ thuật nu&ocirc;i cho mọi người. Mọi nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: Trại thỏ Tuấn Mai. Địa chỉ: X&oacute;m L&agrave;ng x&atilde; Y&ecirc;n Đổ huyện Ph&uacute; Lương tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n. Điện Thoai: 0280. 3875488 - 0979882720</font> </strong></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận