Bán Thuốc & hóa chất thủy sản

  • Thread starter KimLoan -Cty TNHH TM-DV Sông Hậu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KimLoan -Cty TNHH TM-DV Sông Hậu
- Địa chỉ: Thốt Nốt - Cần Thơ
- Tel, Fax: 0169.8.789.126 ::: FaX
- email: dtkloan31@gmail.com
================================

<p>Cty chung toi chuyen phan phoi mot so mat hang dung trong nuoi trong thủy sản dac biet la nuoi ca tra. Với c&aacute;c thỏa thuận thương mại như: gi&aacute; cả hợp l&yacute;, giao h&agrave;ng tận nơi. Rất mong được qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ủng hộ cty ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>Xin li&ecirc;n hệ: Loan, ĐT: 0169.8.789.126</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top