bán thuốc kháng sinh thú y

  • Thread starter datson
  • Ngày gửi
D

datson

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: datson
- Địa chỉ: Nhatrang
- Tel, Fax: 0976475436 ::: FaX
- email: datson51@yahoo.com
================================

<p>B&aacute;n thuốc kh&aacute;ng sinh trị bệnh cho tr&acirc;u b&ograve;, heo g&agrave;.</p><p>&nbsp;Cần người hợp t&aacute;c ph&acirc;n phối.</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n lạc : 0976475436</p><p>&nbsp;email : datson51@yahoo.com</p>
 

Top