Bán thuốc trị bệnh cho ếch Thái Lan (Gan có mủ, thân đỏ, sình bụng, mắt trắng...)

Top