bán thuốc trừ sâu sinh học NEEM BOND A

  • Thread starter ttai72
  • Ngày gửi
T

ttai72

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tran cao anh tai
- Địa chỉ: 16 duong 33B, Phuong Binh Tri Dong B, Binh tan
- Tel, Fax: 35020147 ::: FaX 62600599
- email: taitrancao72@yahoo.com.vn
================================

<p>CẦN B&Aacute;N THUỐC TRỪ S&Acirc;U SINH HỌC NEEM BOND A, H&Agrave;NG NHẬP KHẨU TỪ TH&Aacute;I LAN, CHUY&Ecirc;N TRI S&Acirc;U XANH, NHỆN, S&Acirc;U KEO...</p><p>&nbsp;D&Ugrave;NG 1 TH&Aacute;NG TRUOC THU HOẠCH, ĐỀ TR&Aacute;NH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, ĐẶC BIỆT L&Agrave; H&Agrave;NG N&Ocirc;NG SẢN XUẤT KHẨU, HOẶC RAU AN TOAN. HIỆU QUẢ RẤT TỐT</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;GI&Aacute; : 250,000 D/ L&Iacute;T, GIAO H&Agrave;NG TRONG PHẠM VI TP.HCM</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;CHI TIẾT LI&Ecirc;N HỆ: ANH T&Agrave;I / 0918264138</p><p>&nbsp;C&Aacute;M ƠN Đ&Atilde; ĐỌC TIN</p>
 

Đối tácTop