Bán Thủy hải sản tươi sống

  • Thread starter CH Thủy sản tÆ°Æ¡i sống Kiêm Lượng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CH Thủy sản tươi sống Kiêm Lượng
- Địa chỉ: 11 Dương Quảng Hàm, P7, Q.Gò Vấp, TP.HCM
- Tel, Fax: 08.62576376; DĐ:0974.768582 ::: FaX
- email:
================================

<p><font size="2"><strong><font color="#cc0000">CỬA H&Agrave;NG&nbsp;THỦY HẢI SẢN TƯƠI SỐNG </font><font color="#cc0000">B&Aacute;N SĨ V&Agrave; LẼ C&Aacute;C LOẠI:</font></strong></font></p><p><strong>-&nbsp;GHẸ, MỰC,&nbsp;C&Aacute; THU, C&Aacute; B&Oacute;P, C&Aacute; NH&Aacute;M, C&Aacute; M&Uacute;, C&Aacute; CHỢ C&Aacute;C LOẠI...</strong></p><p><strong>- T&Ocirc;M KH&Ocirc;, KH&Ocirc; MỰC, NƯỚC MẮM PH&Uacute; QUỐC</strong></p><p><strong>* ĐỊA CHỈ: 11 DƯƠNG QUẢN H&Agrave;M, P7, Q.G&Ograve; VẤP, TP.HCM</strong></p><p><strong>* ĐT: 08.62576376; DĐ: 0974.768582 (GẶP KI&Ecirc;M)</strong></p><p><strong>* C&Oacute; THỂ GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI T&Ugrave;Y SỐ LƯỢNG</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top