Bán tiêu đen, trắng số lượng lớn

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: mayhong116@yahoo.com
================================

<p><font color="#ff0000" size="4">Cung cấp c&aacute;c loại ti&ecirc;u đen dung trọng 500g/l, 550g/l, 560g/l, 570g/l, 580g/l, Ti&ecirc;u trắng min 620g/l, chất lượng xuất khẩu, số lượng lớn, gi&aacute; cả cạnh tranh.</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">Li&ecirc;n hệ: Ms. M&acirc;y</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">0936.764629</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">Email: mayhong116@yahoo.com</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Bài viết tương tựTop