BÁN TINH BỘT KHOAI MÌ TAPIOCA STARCH, TINH BỘT BIẾN TÍNH OXIDIZED VÀ ĐƯỜNG NHA GLUCOSE

  • Thread starter Lê Xuân Hà
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Xuân Hà

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Xuân Hà
- Địa chỉ: Công ty TNHH Miwon Việt Nam - CN Tây Ninh
- Tel, Fax: 066.3775815 ::: FaX 066.3775905
- email: ha_miwon@yahoo.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH Miwon Việt Nam chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm tinh bột khoai m&igrave; Tapioca Starch, tinh bột biến t&iacute;nh Oxidized Starch v&agrave; Đường nha Glucose trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, với chất lượng lu&ocirc;n đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đấu, gi&aacute; cả cạnh tranh, cung c&aacute;ch phục vụ nhiệt t&igrave;nh chu đ&aacute;o. Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </p><p>Mr. H&agrave; - P.Kinh doanh</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH Miwon Việt Nam-CN T&acirc;y Ninh</p><p>Ấp B2, X&atilde; Phước Minh, huyện Dương Minh Ch&acirc;u, Tỉnh T&acirc;y Ninh.</p><p>Đt: 066.3775815, Fax: 066.3775905</p><p>Mobi: 097 221 0025</p><p>Mail: <a href="mailto:ha_miwon@yahoo.com.vn">ha_miwon@yahoo.com.vn</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top