BAN' TÕI ,GUNG` ,NGHỆ ,MẬT ÔNG TƯ NHIÊN RỪNG

  • Thread starter betay_pa
  • Ngày gửi
B

betay_pa

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHAN THE HIEN
- Địa chỉ: nha trang khanh hoa
- Tel, Fax: 058123654
- email: SONDEN88@YAHOO.COM.VN
================================

<p>BAN CU GUNG`&nbsp;</p><p>&nbsp;CU NGHE, TOI SO LUONG LON HANG LIEN TUC VA LAU DAI</p><p>&nbsp;BAN' MAT ONG RUNG` U MINH CO GIAY CHUNG NHAT CHAT LUONG MAT ONG TU NHIEN KHAI THAC TU RUNG SO LUONG LON</p><p>&nbsp;AI CO NHU CAU XIN LIEN HE</p><p>&nbsp;BAN BA MIA' KHO , BAN CUI` BAP, BAN CAY TRE, CAY TAM VONG SO LUONG LON</p><p>&nbsp;C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV</p><p>&nbsp;DIEN THOAI:01652942690</p><p>&nbsp;SONDEN88@YAHOO.COM.VN</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tácTop