bán trà từ cây chùm ngây

  • Thread starter kovitinh
  • Ngày gửi
K

kovitinh

Guest
#1
<p>m&igrave;nh đang ph&acirc;n phối sản tr&agrave; phẩm tr&agrave; từ c&acirc;y ch&ugrave;m ng&acirc;y. hiện đang ph&acirc;n phối tại thị trường b&igrave;nh dương</p><p>&nbsp;những ai c&oacute; nhu cầu về sản phẩm n&agrave;y th&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nha</p><p>&nbsp;sđt: 01277864667</p><p>&nbsp;m&igrave;nh rất vui khi được giới thiệu sản phẩm n&agrave;y đến tay c&aacute;c bạn</p><p>&nbsp;th&acirc;n gửi mọi người.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tăng văn tri
- Địa chỉ: thủ dầu một - bình dương
- Điện thoại: 0127 864 662 - Fax:
- email: tangtri.pq@gmail.com
 

Top