bán trăn thịt

  • Thread starter ngoctan2811
  • Ngày gửi
N

ngoctan2811

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm ngoc tân
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: :::0985993122 FaX ::: FaX
- email: mr_ngoctan2811@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">hiện t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n trăn thịt cho ai c&oacute; nhu c&acirc;u mua l&agrave;m&nbsp; thịt&nbsp; hoặc nấu cao gi&aacute; cả phải chăng giao động từ 110.000d/kg đến 140.000đ /kg </font></p><p><font size="3">vậy ai c&oacute; nhu cầu vui long li&ecirc;n hệ :<strong>0985993122 găp anh t&acirc;n </strong></font></p><p><strong><font size="2">nếu cần cấp giấy&nbsp; của chi cục&nbsp; kiểm l&acirc;m cung c&oacute; lu&ocirc;n </font></strong><font size="2">nhưng phải </font><font size="2">mua số lượng lớn nha!!!</font><br /></p>
 

Top