BÁN TRĂNG CON - ĐỒNG THÁP

#1
<address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại em c&oacute; một số trăng con cần b&aacute;n </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh chị n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">A.TH&Ocirc;NG:01269673952 - 01694076790</font></address><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: tháp mười đồng tháp
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx