Bán tre cây

  • Thread starter Nguyá»…n Hữu Phúc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Hữu Phúc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Phúc
- Địa chỉ: Quảng Bình
- Tel, Fax: 0903457827 FaX 0523826117
- email: nguyenhuu69@gmail.com
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nguồn tre, luồng, mai, lồ &ocirc; rất ổn định, năng lực cung ứng 6.000 c&acirc;y/ th&aacute;ng (loại d&agrave;i 10m) đ&atilde; sơ chế hoặc chưa sơ chế.</p><p>Rất mong t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua ổn định!</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop