Bán trồng cỏ nhung nhật, cỏ lá tre(lá gừng), dịch vụ trông cây xanh thảmcỏ

  • Thread starter luongcx
  • Ngày gửi
L

luongcx

Guest
#1
<strong><font face="Times New Roman">Dịchvụ thi c&ocirc;ng cảnh quan s&acirc;n vườn ngo&agrave;i nh&agrave;<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>Dịch vụ trồng cỏ, cung cấp cỏ, c&acirc;y xanh c&ocirc;ng tr&igrave;nh cho mọi c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn nhỏ từ s&acirc;n vườn cho đến c&aacute;c khu thương mại cao cấp, khu CN,&hellip;.</strong><br /></font><p class="yiv1715363939msonormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Cung cấp tất cả c&aacute;c loại cỏ ngoại nhập v&agrave; trồng tại Việt Nam (cỏ nhung nhật, cỏ(l&aacute; tre) l&aacute; gừng, cỏ đậu phộng...), ph&ugrave; hợp cho tất cả c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, gi&aacute; ưu đ&atilde;i, bảo h&agrave;nh, bảo dưỡng chu đ&aacute;o&hellip; <br />-Cung cấp, cho thu&ecirc; v&agrave; b&atilde;o dưỡng hoa c&acirc;y cảnh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu&hellip; <br />-Thiết kế thi c&ocirc;ng s&acirc;n vườn, gi&agrave;n hoa thảm cỏ, qu&aacute;n caf&eacute;, nh&agrave; h&agrave;ng&hellip; </font></font></p><font size="3"><font face="Times New Roman"><p>To&agrave;n miền Bắc khu vực: H&agrave; nội,&nbsp;Vĩnh ph&uacute;c; Th&aacute;i Nguy&ecirc;n; Bắc Giang;&nbsp;Bắc Ninh; Hưng Y&ecirc;n ; Hải Dương; Hải Ph&ograve;ng; H&agrave; Nam......</p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><p><strong>B&aacute;n C&acirc;y Hoa sữa cổ thụ, vanh gốc 100cm</strong><br />B&aacute;n số lượng lớn c&acirc;y cổ thụ: C&acirc;y xo&agrave;i, c&acirc;y phượng vĩ, c&acirc;y Hoa Sư&atilde;<br />Đặc điểm c&acirc;y: Đ&shy;ường k&iacute;nh gốc 25-50cm, cao H= 4-7m;<br />Đ&atilde; gom v&ugrave;i, r&acirc;m tại&nbsp;Cơ&nbsp;&nbsp;Sở&nbsp;&nbsp;vườn &nbsp;Bắc Ninh, Hưng Y&ecirc;n<br />C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT<br />TT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />VPDD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n<br />Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606<br />Tran Van Luong(Mr.) <br />Mobile: 0985 030 719&nbsp;<br />Email: <a href="mailto:luongtran83svc@yahoo.com.vn">luongtran83svc@yahoo.com.vn</a><br /><strong><span /></strong><p class="yiv1715363939msonormal">&nbsp;</p></p></font></font>&nbsp;

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn ­­Lương
- Địa chỉ: Gia Lâm - Hà Nội
- Điện thoại: 0985030719 - Fax:
- email: luongtran83svc@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop