Bán:Trục vít me,vòng bi,gối đỡ,ray trượt

  • Thread starter vanquyen18
  • Ngày gửi
V

vanquyen18

Guest
#1
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LONG THỊNH
Địa chỉ: Số 5A,Hẻm 53/81/30, Phố Đức Giang,Long Biên,Hà Nội.
Website:www.longthinhhn.com.vn Email: info@longthinhhn.com.vn

Long Thịnh là nhà sản xuất sản phẩm in ấn,bao bì.Hiện nay trên đà phát triển,chúng tôi còn có thêm lĩnh vực mới đó là các thiết bị thay thế,động cơ bước,xi lanh khí nén,vòng bi công nghiệp,thanh trượt,trục vít me,bạc trượt….Đồng thời chúng tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành và tri ân sâu sắc nhất tới các quý công ty đã hợp tác với Long Thinh trong thời gian vừa qua.
Dưới đây là một số mẫu sản phẩm :

BALL LEAD SCREW SUPPORTING SERIES
(Gối đỡ cho trục vít me bi )

+/ Modem : EK 10 , EK 12 , EK 15, EK 17 , EK 20, EK 30.
+/ Modem : BK 10 , BK 12 , BK 15, BK 17 , BK20 , BK 25, BK 30.
+/ Modem : FK 10 , FK 12 , FK 15 , FK 20 , FK 25 , FK 30.


STAINLESS STEEL SHAFT
(Trục Trượt tròn dùng trong chế tạo máy )

+/ Modem : WCS 6, WCS 8, WCS 10, WCS12, WCS 13, WCS 16, WCS 20, WCS 25, WCS 30, WCS 35, WCS 40, WCS 50, WCS 60.
+/ Modem : SUJ 6, SUJ 8, SUJ 10, SUJ 12, SUJ 13, SUJ 16, SUJ 20, SUJ 25, SUJ 30, SUJ 35, SUJ 40, SUJ 50, SUJ 60.


LINEAR MOTION BALL SLIDE UNIT SERIES
( Ổ bi trượt có gối dạng mở)

+/ Modem : SBR 12UU, SBR 16UU, SBR 20UU, SBR 25UU, SBR 30 UU, SBR 35UU, SBR 40UU, SBR 50UU.
+/ Modem: SBR 16LUU, SBR 20LUU, SBR 25LUU, SBR30LUU,SBR 35LUU, SBR 40LUU, SBR 50LUU.

LINER MOTION BALL SLIDE UNIT SERIES
(Ổ bi trượt có gối )

+/ Modem : SC 8UU, SC 10UU, SC 12UU, SC 16UU, SC 20UU, SC 25UU, SC 30UU, SC 35UU, SC 40UU, SC50UU.
+/ Modem : SC 10LUU, SC 12 LUU, SC 16LUU, SC 20LUU, SC 25LUU, SC 30LUU, SC 35LUU, SC 40LUU,SC 50LUU.

LINER MOTION BALL SLIDE UNIT SERIES
( Ổ bi trượt có gối đỡ )

+/Modem: SH 8A, SH 10A, SH 12A, SH 13A, SH 16A, SH 20A, SH 25A, SH 30A, SH 35A,SH 40A,SH 50A.
+/Modem: SHF 10A, SHF 12A, SHF 13A, SHF 16A, SHF 20A, SHF 25A, SHF 30A, SHF 40A,SHF 50A, SHF 60A.
+/Remark : SK = SHA.

LINER BEARING SERIES
( Ổ bi trượt )

+/ Modem : LM 6UU, LM 8UU, LM 10UU, LM 12UU, LM 13UU, LM 16UU, LM 20UU, LM 25UU, LM 30UU, LM 35UU, LM 40UU, LM50UU, LM 60UU.
+/ Modem : LME 8UU, LME 12UU, LME 16UU, LME 20UU, LME 25UU, LME 30UU, LME 40UU, LME 50UU, LME 60UU.
+/ Modem : LMK 8UU, LMK 10UU, LMK12UU, LMK 13UU, LMK 16UU, LMK 20UU, LMK 25UU, LMK 30UU,LMK 35UU, LMK 40UU, LMK 50UU, LMK 60UU.
+/Modem : LMEF 8UU, LMEF 12UU, LMEF 16UU, LMEF 20UU, LMEF 25UU, LMEF 30UU, LMEF 40UU, LMEF 50UU, LMEF 60UU.
+/ Modem : LM 6UUAJ, LM 8UUAJ, LM 10UUAJ, LM 12UUAJ, LM 13UUAJ, LM 16UUAJ, LM 20UUAJ, LM 25UUAJ, LM 30UUAJ, LM 35UUAJ, LM 40UUAJ, LM 50UUAJ, LM 60UUAJ.
+/ Modem : LME 12UUAJ, LME 16UUAJ, LME 20UUAJ, LME 25UUAJ, LME 30UUAJ, LME 40UUAJ, LME 50UUAJ, LME 60UUAJ.
+/ Modem : LMK 6LUU,LMK 8LUU, LMK 10LUU,LMK 12LUU, LMK 13LUU, LMK 16LUU, LMK 20LUU,LMK 25LUU, LMK 30LUU, LMK 35LUU, LMK 40LUU, LMK 50LUU, LMK 60LUU
+/ Modem : LMEF 8LUU, LMEF 12LUU, LMEF 16LUU, LMEF 20LUU, LMEF 25LUU, LMEF 30LUU, LMEF 30LUU, LMEF 40LUU, LMEF 50LUU, LMEF 60LUU.
+/ Modem : LM 6UUOP, LM 8UUOP, LM 10UOP, LM 12UUOP, LM 16UUOP, LM 20UUOP, LM 25UUOP, LM 30UUOP, LM 35UUOP, LM 40UUOP, LM 50UUOP, LM 60UUOP.
+/ Modem : LME 8UUOP, LME 12UUOP, LME 16UUOP, LME 20UUOP, LME 25UUOP, LME 30UUOP, LME 40UUOP, LME 50UUOP, LME 60UUOP.
+/ Modem : LMF 6UU, LMF 8UU, LMF 10UU, LMF 12UU, LMF 13UU, LMF 16UU, LMF 20UU, LMF 25UU, LMF 30UU, LMF 35UU, LMF 40UU, LMF 50UU, LMF 60UU.
+/ Modem : LMEK 8UU, LMEK 12UU, LMEK 16UU, LMEK 20UU, LMEK 25UU, LMEK 30UU, LMEK 40UU, LMEK 50UU, LMEK 60UU.
+/ Modem : LMH 6UU, LMH 8UU, LMH 10UU, LMH 12UU, LMH 16UU, LMH 20UU, LMH 25UU, LMH 30UU, LMH 35UU, LMH 40UU, LMH 50UU, LMH 60UU.
+/ Modem : LMF 6LUU, LMF 8LUU, LMF 10LUU. LMF 12LUU. LMF 13LUU, LMF 16LUU, LMF 20LUU, LMF 25LUU, LMF 30LUU, LMF 35LUU, LMF 40LUU, LMF 50LUU, LMF 60LUU.
+/Modem : LMEK 8LUU, LMEK 12LUU, LMEK 16LUU, LMEK20LUU, LMEK 25LUU, LMEK 30LUU, LMEK 40LUU, LMEK 50LUU, LMEK 60LUU.


BALL JOINT BEARING
+/ Modem : POS 6, POS 8, POS 10, POS 12, POS 14, POS 16, POS 18, POS 20.
+/ Modem : POSL 6, POSL 8, POSL 10,POSL 12, POSL 14, POSL 16, POSL 18, POSL 20.
+/ Modem : PHS 6, PHS 8, PHS 10, PHS 12, PHS 14
( HÀNG LUÔN CÓ SẴN )
Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chính xác nhất về sản phẩm.
Xin Cám Ơn!
Liên hệ NVKD : Mr.Văn Quyền Tel:01679.470.338
EMAIL : kd1.longthinh@gmail.com
YAHOO: kd1_longthinh@yahoo.com
SKYPE:vanquyen_longthinh