BÁN TRÙN QUẾ TẠI NGHỆ AN (NHẬN BAO TIÊU SẢN PHẨM)

ngocvinh74

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HIỆN NAY TRAI TR&Ugrave;N QUẾ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG TR&Ugrave;N THƯƠNG PHẨM VỚI SỐ LƯỢNG LỚN (7-9TẠ/TH&Aacute;NG). NGO&Agrave;I RA NẾU&nbsp;B&Agrave; CON AI C&Oacute; NHU CẦU NU&Ocirc;I TR&Ugrave;N QUẾ ĐỂ TĂNG THU NHẬP, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; C&Oacute; LOẠI GIỐNG TỐT B&Aacute;N CHO B&Agrave; CON V&Agrave;&nbsp; SẺ NHẬN BAO TI&Ecirc;U TO&Agrave;N BỘ SẢN PHẨM. NẾU MUA VỚI SỐ LƯỢNG 8 TẠ&nbsp; TR&Ugrave;N GIỐNG TRỞ L&Ecirc;N CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ HỖ TRỢ TIỀN VẬN CHUYỂN V&Agrave; CỬ NGƯỜI ĐẾN TẬN NƠI HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MIỄN PH&Iacute;.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; XIN LI&Ecirc;N HỆ THEO SỐ ĐT: 01693755814</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ: Diễn Tho- Diễn Châu
- Điện thoại: 0982992857 - Fax:
- email: nguyenvinh.nguyen59@gmail.com
 

akaphan

nhà nông tập sự
#2
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HIỆN NAY TRAI TR&Ugrave;N QUẾ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG TR&Ugrave;N THƯƠNG PHẨM VỚI SỐ LƯỢNG LỚN (7-9TẠ/TH&Aacute;NG). NGO&Agrave;I RA NẾU&nbsp;B&Agrave; CON AI C&Oacute; NHU CẦU NU&Ocirc;I TR&Ugrave;N QUẾ ĐỂ TĂNG THU NHẬP, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; C&Oacute; LOẠI GIỐNG TỐT B&Aacute;N CHO B&Agrave; CON V&Agrave;&nbsp; SẺ NHẬN BAO TI&Ecirc;U TO&Agrave;N BỘ SẢN PHẨM. NẾU MUA VỚI SỐ LƯỢNG 8 TẠ&nbsp; TR&Ugrave;N GIỐNG TRỞ L&Ecirc;N CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ HỖ TRỢ TIỀN VẬN CHUYỂN V&Agrave; CỬ NGƯỜI ĐẾN TẬN NƠI HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MIỄN PH&Iacute;.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; XIN LI&Ecirc;N HỆ THEO SỐ ĐT: 01693755814</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ: Diễn Tho- Diễn Châu
- Điện thoại: 0982992857 - Fax:
- email: nguyenvinh.nguyen59@gmail.com
Em xuống trại mua giống vậy có hợp đồng bao tiêu không anh?