BÁN TRÙN QUẾ TẠI NGHỆ AN (NHẬN BAO TIÊU SẢN PHẨM)

  • Thread starter ngocvinh74
  • Ngày gửi
N

ngocvinh74

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HIỆN NAY TRANG TRAỊ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG VỚI SỐ LƯỢNG TR&Ugrave;N THƯƠNG PHẨM LỚN . NGO&Agrave;I RA NẾU B&Agrave; CON AI C&Oacute; NHU CẦU&nbsp; NU&Ocirc;I TR&Uacute;N QUẾ ĐỂ TĂNG THU NHẬP , CHUNG T&Ocirc;I SẺ CUNG CẤP CHO B&Agrave; CON LOẠI GIỐNG TỐT VỚI GI&Aacute; CẢ ƯU Đ&Atilde;I V&Agrave; SẺ ĐẾN TẬN NƠI HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MIỄN PH&Iacute; CHO B&Agrave; CON. NẾU MUA VỚI SỐ LƯỢNG&nbsp;1 TẤN TRỞ L&Ecirc;N( CHO 100M2) TH&Igrave; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẺ NHẬN BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM .</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; VỚI 100M2 B&Agrave; CON CẦN PHẢI C&Oacute; 3 TẤN PH&Acirc;N TR&Acirc;U CHO MỘT LẦN THU HOẠCH ( 1 TH&Aacute;NG THU HOẠCH 1 LẦN) . CHỈ CẦN C&Oacute; PH&Acirc;N TR&Acirc;U B&Ograve; LỢN G&Agrave; VỊT... TH&Igrave; ĐỀU C&Oacute; THỂ NU&Ocirc;I ĐƯỢC TR&Ugrave;N </p><p>&nbsp; AI C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ: 01693755814</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ: Xã Diễn Thọ- Diễn Châu - Nghệ An
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

Đối tácTop