BÁN TRÙN QUẾ TẠI NGHỆ AN (NHẬN BAO TIÊU SẢN PHẨM)

  • Thread starter ngocvinh74
  • Ngày gửi
N

ngocvinh74

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HIỆN NAY TRẠI TR&Ugrave;N QUẾ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN TR&Ugrave;N THƯƠNG PHẨM. B&Agrave; CON AI C&Oacute; NHU CẦU MUA TR&Ugrave;N&nbsp; ĐỂ L&Agrave;M THỨC ĂN CHO T&Ocirc;M ,C&Aacute;, GIA S&Uacute;C ,GIA CẦM CH&Uacute;NG&nbsp;T&Ocirc;I SẴN S&Agrave;NG CUNG CẤP TẬN NƠI VỚI GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute;. AI C&Oacute; ĐIỀU KIỆN NU&Ocirc;I TR&Ugrave;N L&Agrave;M THỨC&nbsp;ĂN CHO&nbsp;GIA S&Uacute;C GIA CẦM HOẶC B&Aacute;N TR&Ugrave;N THƯƠNG PHẨM CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SỂ C&Oacute; GIỐNG TỐT B&Aacute;N CHO B&Agrave; CON&nbsp;,&nbsp;ĐẾN TẬN NƠI HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MIỄN PH&Iacute; V&Agrave; SẺ THU MUA TO&Agrave;N BỘ SẢN PHẨM.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KHI CHO T&Ocirc;M, C&Aacute;, GIA S&Uacute;C , GIA CẦM ĂN THỨC ĂN TR&Ugrave;N QUẾ B&Agrave; CON CHỈ TRỘN 5% TR&Ugrave;N V&Agrave;O THỨC ĂN M&Agrave; VẪN CHO ĂN HẰNG NG&Agrave;Y, KH&Ocirc;NG N&Ecirc;N CHO ĂN NHIỀU HƠN V&Igrave; H&Agrave;M LƯỢNG ĐẠM TR&Ugrave;N RẤT LỚN.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐIỆN THOẠI LI&Ecirc;N HỆ: 01693755814</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ: Diễn Châu -Nghệ An.
- Điện thoại: 01693755814 - Fax:
- email:
 

Đối tácTop