Bán trứng chim trĩ, chim trĩ giống, trĩ cảnh

  • Thread starter thanhtq79
  • Ngày gửi
T

thanhtq79

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thieugiatrang.com
- Địa chỉ: Yên Bảo - Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
- Tel, Fax: 03513.838.183; 0913.398.408
- email: thieuquangthanh@gmail.com
================================

Hiện nay trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i (thieugiatrang.com) đang c&oacute; b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm từ&nbsp;như: Trứng chim trĩ ấp nở, chim trĩ con c&aacute;c lứa tuổi, chim trĩ thịt, chim trĩ cảnh. Gi&aacute; cả cạnh tranh, hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật, đầy đủ mọi giấy ph&eacute;p chăn nu&ocirc;i v&agrave; vận chuyển. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết. Người đại diện l&agrave; &Ocirc;ng Thiều Ngọc Mi&ecirc;n, Mobile: 0913.398.408; Tell: 03513.838.183. Xin cảm ơn!<br />
 

Đối tácTop