BÁN VÀ CUNG CẤP CÁC LOẠI RAU MẦM,RAU SẠCH ,RAU XANH.

  • Thread starter rau mầm cao cấp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
R

rau mầm cao cấp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: rau mầm cao cấp
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: 0902529370
- email: raumamcaocap@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">B&Aacute;N V&Agrave; CUNG CẤP&nbsp;C&Aacute;C LOẠI RAU MẦM ,RAU SẠCH V&Agrave; RAU XANH.NHẬN CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI RAU MẦM ,RAU XANH CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG ,QU&Aacute;N ĂN,C&Aacute;C CƠ SỞ ,C&Ocirc;NG TY THU MUA RAU CỦ QUẢ HOẶC XUẤT KHẨU.NHẬN Đ&Oacute;NG G&Oacute;I GIA C&Ocirc;NG C&Aacute;C LOẠI N&Ocirc;NG SẢN CHO C&Aacute;C ĐƠN VỊ C&Aacute; NH&Acirc;N C&Aacute;C C&Ocirc;NG TY KINH DOANH HOẶC XUẤT KHẨU N&Ocirc;NG SẢN.</font></p><p><font size="2">XIN LI&Ecirc;N HỆ:</font></p><p><font size="2">PHONE:0902529370 HOẶC <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:raumamcaocap@yahoo.com.vn">raumamcaocap@yahoo.com.vn</a></font></p><p><font size="3">XIN HẬN HẠNH PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top