Bán vải thiều Lục Ngạn, tìm đối tác trong và ngoài nước để tiêu thụ vả

#1
<font size="2" face="Arial"><div align="center"><font face="Arial"><font size="2"><font size="5"><font face="Arial"><font color="Blue"><strong><font size="6">VẢI THIỀU LỤC NGẠN </font></strong></font></font></font></font></font><br /> </div></font><font size="2" face="Arial"><font size="6"><em><font color="blue"><font face="Tahoma">Li&ecirc;n hệ </font></font></em></font> <font size="6"><strong><font color="blue"><font face="Arial">: 04 66579262 &ndash; 0165 327 9999</font></font></strong></font></font><br /><font size="2" face="Arial"><font face="Arial"><font size="2"><font size="5"><font face="Arial"><font color="Blue"><strong><font size="6"> <br /> </font></strong></font><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_47f041952a585b66.jpeg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_9bb5c91860fd363c.jpg" /><br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_31598529c00f3a43.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_45e44621988588fc.jpg" /><br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_836914d3f393fc58.jpg" /><br /> <br /> <br /> </font></font></font></font> <font size="6"><strong>Nh&agrave; m&igrave;nh ở <font color="red">Lục Ngạn Bắc Giang</font> - v&ugrave;ng đất được mệnh danh l&agrave; vương quốc của Vải Thiều nổi tiếng khắp cả nước, v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế, h&agrave;ng năm sản lượng Vải Thiều ở Lục Ngạn chiếm tr&ecirc;n 60% sản lượng của to&agrave;n quốc (c&oacute; khoảng 100.000 tấn). <br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_47f041952a585b66.jpeg" /><br /> </strong><strong>Vải thiều &ndash; Quả ngon, thuốc qu&yacute;</strong></font> <font size="6"><br /> <strong>Vải thiều c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave; lệ chi, được trồng phổ biến ở v&ugrave;ng kh&iacute; hậu nhiệt đới, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c nước ch&acirc;u &Aacute; như Trung Quốc, Việt Nam, In-đ&ocirc;-n&ecirc;-xi-a v&agrave; Phi-li-pin, thu hoạch v&agrave;o th&aacute;ng 5 &ndash; 6 h&agrave;ng năm. Vải thiều c&oacute; hương vị đậm đ&agrave;, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; loại hoa quả ngon m&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng chữa bệnh.</strong></font> <font size="6"><br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_836914d3f393fc58.jpg" /><br /> <strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp những quả <font color="blue">Vải sạch</font>, chất lượng tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</strong></font> <font size="6"><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_45e44621988588fc.jpg" /><br /> <br /> <strong>- <font color="blue">C&oacute; b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ tại H&agrave; Nội</font></strong></font> <font size="6"><br /> <strong>- Giao h&agrave;ng tận nơi theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch, số lượng tối thiểu 1 kg trở l&ecirc;n (ph&iacute; ship t&ugrave;y khu vực, số lượng)</strong></font> <font size="6"><br /> <br /> <strong>- T&igrave;m đối t&aacute;c l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thụ vải thiều, c&aacute;c loại n&ocirc;ng sản ở Miền Bắc xin li&ecirc;n hệ:</strong></font> <font size="6"><br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_9bb5c91860fd363c.jpg" /><br /> <em><font color="blue"><font face="Tahoma">Li&ecirc;n hệ </font></font></em></font> <font size="6"><strong><font color="blue"><font face="Arial">: 04 66579262 &ndash; 0165 327 9999</font></font></strong><br /> <strong><font color="red"><font face="Arial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m đối t&aacute;c tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</font></font></strong></font> <font size="6"><br /> <br /> </font> <font face="Arial"><font size="2"><font size="5"><font face="Arial"><font size="6"><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_d722987312e05ee3.jpg" /></font><br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/21/mr_818980_ef3e6373ed17d7a9.jpg" /><br /> </font></font></font></font></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hùng
- Địa chỉ: hà nội
- Điện thoại: 01653279999 - Fax:
- email: bientapvienvn@gmail.com
 

#2
vải thiều lục ngạn

các bác mua với số lượng bao nhiêu em cũng đáp ứng được. cứ alô cho em. 0165 327 9999
 
#4
vải thiều, vải sấy Lục Ngạn, các nông sản miền Bắc

vậy là bác chuyển được nhiều tỉnh trong Nam ah, ok để em tim đối tác đã nhé. mà xem mức phí của bác cái đã nhỉ

--------

em muốn chuyển khoảng 2 tấn bác có chuyển được không bác ơi
 
Last edited:
#7
Vải Thiều là món khoái khẩu của lão mỗ..
Hôm nay tại SaiGon thấy Vải nhiều, mua 1 kg giá 25.000$ mang về cân lại còn 800gram ( cuống và lá chiếm hết 1/5)
tất cả trái vải đều nhỏ ( không to như năm ngoái) ăn có vị chua chua ngọt ngọt( không ngon như năm ngoái)
 

#8
vải thiều, vải sấy Lục Ngạn, các nông sản miền Bắc

vậy ạh, trong đó họ bán đắt nhỉ,ở ngoài em bán rẻ lem bác ah, bác mua chắc không vải vải thiều rồi, vải thiêu phải ngọt chứ. mà vải năm nay cũng không được to như năm ngoái bác aH
 
Top