BÁN VẢI THIỀU THANH HÀ

  • Thread starter phuonglam1111
  • Ngày gửi
P

phuonglam1111

Guest
#1
<p><span style="font-size: 14px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 18px"><em><strong>Huyện Thanh H&agrave; , tỉnh Hải Dương, qu&ecirc; hương của c&acirc;y vải tổ.</strong></em> Quả vải Thanh H&agrave; hạt nhỏ, vỏ mỏng, c&ugrave;i r&aacute;o; r&ograve;n, vị ngọt, hương thơm kh&ocirc;ng một v&ugrave;ng vải n&agrave;o c&oacute; được. Năm nay, do thời tiết thuận lợi n&ecirc;n vải thiều Thanh H&agrave; cho năng suất cao<strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong></span></span></span><span style="font-size: 20px"><strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&Ugrave;A THU HOẠCH VẢI SẮP ĐẾN </strong></span></p> <p><span style="font-size: 18px">Ai c&oacute; nhu cầu mua, đặt vải thiều Thanh H&agrave; ch&iacute;nh h&atilde;ng, chất lượng đảm bảo xin li&ecirc;n hệ với gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i. Gia đ&igrave;nh lu&ocirc;n đảm bảo đ&aacute;p ứng đầy đủ số lượng cũng như chất lượng vải, c&oacute; địa điểm ph&ugrave; hợp, thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển với số lượng vải lớn.</span></p> <p><em><strong><span style="font-size: 18px">Li&ecirc;n hệ: </span></strong></em></p> <p><span style="font-size: 18px">&nbsp;Điện thoại: 01688617210 ( gặp A. Thao )</span></p> <p><span style="font-size: 18px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; hoặc: 01653999019 ( gặp A. L&acirc;m )</span></p> <p><span style="font-size: 18px">&nbsp;Email: phuongkt2710@yahoo.com</span></p> <p><span style="font-size: 18px">&nbsp;Địa chỉ: Cụm 12, Thanh Lang, Thanh H&agrave;, Hải Dương.</span></p> <p><em><strong><span style="font-size: 14px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 18px">Cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc tin. Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c v&agrave; phục vụ.</span><br /></span></span></strong></em></p> <p><span style="font-size: 14px"><span style="font-size: 16px"><br /></span></span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Phúc Lâm
- Địa chỉ: Cụm 12. Thanh Lang.Thanh Hà . Hải Dương
- Tel, Fax: ::: FaX 01653999019 - 01267583888
- email: louivouton@gmail.com
 

Top