bán vải tươi và vải sấy khô

  • Thread starter tranmen
  • Ngày gửi
T

tranmen

Guest
#1
đ&atilde; đến m&ugrave;a vải nhưng c&aacute;c hộ n&ocirc;ng d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn chưa c&oacute; thị trường ti&ecirc;u thụ vải từ vải tươi cũng như vải sấy kh&ocirc;. ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số đt 0984825047<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần quốc mơ
- Địa chỉ: bản mới đô lương hữu lũng lạng sơn
- Tel, Fax: ::: 0984825047
- email: men101088@gmail.com
 

Đối tácTop