BÁN VẠN NIÊN TÙNG TRUNG QUỐC

  • Thread starter tuyen3022188
  • Ngày gửi
T

tuyen3022188

Guest
#1
<span style="font-size: 13.5pt">Với 15.000 c&acirc;y Vạn ni&ecirc;n tùng, chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p Vạn ni&ecirc;n tùng gi&ocirc;́ng Trung Qu&ocirc;́c (dạng nguy&ecirc;n liệu) tr&ocirc;̀ng từ hạt cho những người tạo bonsai v&agrave; c&acirc;y t&ugrave;ng giống.<br />Khách hàng được chọn c&acirc;y tại vườn.C&acirc;y dáng thẳng, rễ đẹp, có c&acirc;y đã ph&acirc;n nhánh.<p>&nbsp;</p></span><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.5pt">&nbsp;C&acirc;y cao khoảng 1,5m -3,0m giá 60.000đ/c&acirc;y. Ưu ti&ecirc;n cho khách hàng mua s&ocirc;́ lượng&nbsp;lớn (&gt;2.000 c&acirc;y) với giá&nbsp;50.000đ/c&acirc;y. <span style="color: red">Giao hàng t&acirc;̣n nơi (trong khu vực Mi&ecirc;̀n Nam) với khách đặt mua 1.000 c&acirc;y trở l&ecirc;n.</span><br /><br />Cùng với uy tín, ch&acirc;́t lượng và nhi&ecirc;̀u năm kinh nghi&ecirc;̣m trong vi&ecirc;̣c tr&ocirc;̀ng và chăm sóc c&acirc;y Vạn ni&ecirc;n tùng, chúng t&ocirc;i lu&ocirc;n đảm bảo cung c&acirc;́p cho khách hàng loại c&acirc;y ch&acirc;́t lượng cao, gi&ocirc;́ng chu&acirc;̉n góp ph&acirc;̀n tạo bonsai đạt hi&ecirc;̣u quả t&ocirc;́t.<br /><br />Mọi chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ với chúng t&ocirc;i theo s&ocirc;́ ĐTDĐ : 0917.724 990 (TUYEN) hoặc 0949.149 568&nbsp;(DUNG)</span></p><p><span style="font-size: 13.5pt">&nbsp;e-mail : <a href="mailto:alobonus@yahoo.com" target="_blank">alobonus@yahoo.com</a>&nbsp;hoặc <a href="mailto:tuyen3022188@yahoo.com">tuyen3022188@yahoo.com</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Mỹ Tuyên
- Địa chỉ: 30/20 91B Hưng Lợi, Ninh Kiều TP Cần Thơ
- Điện thoại: 0917.724 990 - Fax:
- email: tuyen3022188@yahoo.com
 

Top