Bán vi sinh (Xuất xứ USA) xử lý mùi hôi chuồng trại động vật, cảng cá, chợ, siêu thị, công viên, nhà

  • Thread starter VÆ°Æ¡ng (Mr)
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

VÆ°Æ¡ng (Mr)

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vương (Mr)
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: 37199914 ::: FaX 37163627
- email: trung.nguyen@officialnamson.com
================================

<p>B&aacute;n vi sinh BIOClean (USA) xử l&yacute; m&ugrave;i h&ocirc;i chuồng trại, cảng c&aacute;, chợ, si&ecirc;u thị, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n bar, karaoke...</p><p>Gi&aacute;: 500vnđồng/l&iacute;t (sửng dụng cho 10m2)</p><p>Mọi th&ocirc;ng tin về sản phẩm vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Vương(Mr)</p><p>ĐT: 37199914</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top