bán vỏ hạt tiêu

  • Thread starter lê tùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lê tùng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê tùng
- Địa chỉ: 21/c5 khu nam long Q 12
- Tel, Fax: :387160512 :: FaX 38919460 ::: FaX
- email: tran.letung@yahoo.com
================================

<p>c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; số lượng lớn vỏ hạt ti&ecirc;u kh&ocirc;ng biết l&agrave;m g&igrave; , c&aacute;c bạn c&oacute; cần th&igrave; b&aacute;n rẽ cho .</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xin cảm ơn.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top