Bán vườn nguyệt quế cây đẹp

#1
Vườn mình có 10 gốc nguyệt quế
Vườn đa số cây từ Khá >>> Đẹp
Bán cả vườn AE mua hết sẽ có giá tốt
AE ưng ý cây nào muốn mua lẽ cũng ok
Địa chỉ : 293 Trần hưng Đạo, thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới - Tỉnh AN GIANG
SĐT : 0913 741 801 (Mr. Thu)
THANKS...
(Mọi chi tiêt vui lòng Call để biết giá)
Một vài hình ảnh AE xem...

CÂY 1
Hoành 0,80cm
Cao 3m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/1.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 2
Hoành 0,80cm
Cao 3m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/2.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 3
Hoành 0,75cm
Cao 3m


[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/3.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 4
Hoành 0,80cm
Cao 2m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/4.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]
[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/P1000279.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 5
Hoành 1 thước
Cao 5m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/5.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 6
Hoành 0,80cm
Cao 3m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/6.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 7
Hoành 0,60cm
Cao 3m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/7.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]
 

#2
vườn mình có 10 gốc nguyệt quế
vườn đa số cây từ khá >>> đẹp
bán cả vườn ae mua hết sẽ có giá tốt
ae ưng ý cây nào muốn mua lẽ cũng ok
địa chỉ : 293 trần hưng đạo, thị trấn chợ mới, huyện chợ mới - tỉnh an giang
sđt : 0913 741 801 (mr. Thu)
thanks...
(mọi chi tiêt vui lòng call để biết giá)
một vài hình ảnh ae xem...

cây 1
hoành 0,80cm
cao 3m

[url="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/1.jpg"][table]
<tbody>[tr]
[td="class: Td1"][img]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/td]
[td="class: Td2"][/td]
[/tr]
</tbody>[/table]
[/url][/img]

cây 2
hoành 0,80cm
cao 3m

[url="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/2.jpg"][table]
<tbody>[tr]
[td="class: Td1"][img]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/td]
[td="class: Td2"][/td]
[/tr]
</tbody>[/table]
[/url][/img]

cây 3
hoành 0,75cm
cao 3m


[url="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/3.jpg"][table]
<tbody>[tr]
[td="class: Td1"][img]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/td]
[td="class: Td2"][/td]
[/tr]
</tbody>[/table]
[/url][/img]

cây 4
hoành 0,80cm
cao 2m

[url="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/4.jpg"][table]
<tbody>[tr]
[td="class: Td1"][img]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/td]
[td="class: Td2"][/td]
[/tr]
</tbody>[/table]
[/url][/img]
[url="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/p1000279.jpg"][table]
<tbody>[tr]
[td="class: Td1"][img]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/td]
[td="class: Td2"][/td]
[/tr]
</tbody>[/table]
[/url][/img]

cây 5
hoành 1 thước
cao 5m

[url="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/5.jpg"][table]
<tbody>[tr]
[td="class: Td1"][img]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/td]
[td="class: Td2"][/td]
[/tr]
</tbody>[/table]
[/url][/img]

cây 6
hoành 0,80cm
cao 3m

[url="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/6.jpg"][table]
<tbody>[tr]
[td="class: Td1"][img]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/td]
[td="class: Td2"][/td]
[/tr]
</tbody>[/table]
[/url][/img]

cây 7
hoành 0,60cm
cao 3m

[url="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/7.jpg"][table]
<tbody>[tr]
[td="class: Td1"][img]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/td]
[td="class: Td2"][/td]
[/tr]
</tbody>[/table]
[/url][/img]
up up up up up
 
B

BỐ GIÀ SG

Guest
#17
Vườn mình có 10 gốc nguyệt quế
Vườn đa số cây từ Khá >>> Đẹp
Bán cả vườn AE mua hết sẽ có giá tốt
AE ưng ý cây nào muốn mua lẽ cũng ok
Địa chỉ : 293 Trần hưng Đạo, thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới - Tỉnh AN GIANG
SĐT : 0913 741 801 (Mr. Thu)
THANKS...
(Mọi chi tiêt vui lòng Call để biết giá)
Một vài hình ảnh AE xem...

CÂY 1
Hoành 0,80cm
Cao 3m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/1.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 2
Hoành 0,80cm
Cao 3m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/2.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 3
Hoành 0,75cm
Cao 3m


[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/3.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 4
Hoành 0,80cm
Cao 2m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/4.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]
[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/P1000279.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 5
Hoành 1 thước
Cao 5m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/5.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 6
Hoành 0,80cm
Cao 3m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/6.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]

CÂY 7
Hoành 0,60cm
Cao 3m

[URL="http://i289.photobucket.com/albums/ll235/princeno001/7.jpg"][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1"][IMG]http://forum.caycanh*********com/diendan/showthread.php?t=38526[/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][/URL][/IMG]
upupupupupupupupupupupupupupupupupupupup
Cho xin giá cây số 4,6,7.