Bán Vườn phôi xanh tại hà nam

  • Thread starter tuanbv1989
  • Ngày gửi
tuanbv1989

tuanbv1989

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Tuân
- Địa chỉ: Mộc Nam - Duy TIên- Hà Nam( gần cầu Yên Lệnh)
- Tel, Fax: ::: 0972458485 FaX
- email: thanhtuan_2389@yahoo.com
================================

<p>Dưới&nbsp;đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh&nbsp;ảnh một số c&acirc;y của em. Vườn c&ograve;n nhiều c&acirc;y nhưng chưa chụp&nbsp;được v&igrave; vừa lấy về h&ocirc;m qua, hẹn c&aacute;c bạn&nbsp;ở b&agrave;i sau.&nbsp;</p><p>&nbsp;<a href="http://s1084.photobucket.com/albums/j417/tuanbv1989/">http://s1084.photobucket.com/albums/j417/tuanbv1989/</a></p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tácTop