bán Yeast Powder 52% Protein

  • Thread starter bienait
  • Ngày gửi
B

bienait

Guest
#1
<p><font size="2"><strong>C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng toi chuy&ecirc;n sản xuất kinh doanh Yeast Powder cho ng&agrave;nh thức ăn thuỷ sản c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; dinh dưỡng bổ sung cho thuỷ sản</strong></font></p><p><font size="2"><strong>- Yeast Powder:</strong></font></p><p><font size="2">+Protein 52%</font></p><p><font size="2">+Độ ẩm 8-9% </font></p><p><font size="2">+Bột mịn cỡ 200mesh <br /></font></p><p><font size="2">+Mầu v&agrave;ng tươi<br /></font></p><p><font size="2">+M&ugrave;i thơm đặc biệt hấp dẫn t&ocirc;m, c&aacute;c th&egrave;m ăn </font><br /></p><p><font size="2"><strong>&nbsp;- Sản phẩm gi&uacute;p tăng sức đề kh&aacute;ng, k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u ho&aacute; thức ăn cho t&ocirc;m, c&aacute;</strong></font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bienthuy
- Địa chỉ: Nhà 13/10-Tổ 5 Phú Lãm, Hà Đông, hà Nội
- Điện thoại: 0947170666 - Fax:
- email: thaivietgroup@gmail.com
 

Đối tác


Top