[ BÁN] yucca, vi sinh, enzyme...dùng trong nuôi tôm- sx thuốc thuỷ sản

  • Thread starter thuhang12
  • Ngày gửi
T

thuhang12

Guest
#1
<div class="text"> <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <div> <div> <div> <p class="p_first"> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n&nbsp; nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu cao cấp trong lĩnh vực thuỷ sản như: </strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>- Yucca ( bột, nước) giảm kh&iacute; độc, giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; ph&aacute;t triển nhanh...</strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>- Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>- Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>- Enzyme, men vi sinh ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>- Chlorin 70% c&aacute; heo,TCCA diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>- BKC 80%, KILL DINE diệt khuẩn cực nhanh, mạnh, kh&ocirc;ng tồn lưu</strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>- FORMALIN, SAPONINE ( Khử tr&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; thủy sản, diệt c&aacute; tạp trong ao t&ocirc;m...</strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>- Men ti&ecirc;u h&oacute;a: cải thiện hệ ti&ecirc;u h&oacute;a, giảm c&aacute;c bệnh về đường ruột</strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>- Vitamin C, kho&aacute;ng, chất tăng trọng, bổ gan...</strong></span></span></p> <p> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><strong>V&agrave; nhiều sản phẩm chất lượng kh&aacute;c...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> <p> <span style="font-family: comic sans ms,sans-serif"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><strong>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để t&igrave;m được sản phẩm tốt nhất.</strong></span></span></span></p> <p> <span style="color: #33cccc"><em><span style="font-size: large"><strong>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm xin li&ecirc;n hệ:</strong></span></em></span></p> <p> <span style="color: #33cccc"><em><span style="font-size: large"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM</strong></span></em></span></p> <p> <span style="color: #33cccc"><em><span style="font-size: large"><strong>Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp</strong></span></em></span></p> <p> <span style="color: #33cccc"><em><span style="font-size: large"><strong>ĐT: 08.22169449</strong></span></em></span></p> <p> <span style="color: #33cccc"><em><span style="font-size: large"><strong>HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH</strong></span></em></span></p> <p class="p_last"> <span style="color: #33cccc"><em><span style="font-size: large"><strong>Email: infobiochemical@gmail.com</strong></span></em></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com