Bán zeolite chất lượng cao

  • Thread starter Nguyá»…n Đình Hiếu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đình Hiếu

Guest
#1
<p>Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp zeolite nhi&ecirc;n liệu chất lượng cao, để l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; c&aacute;c chất xử l&yacute; m&ocirc;i trường nước (Canxi - CaCO3, Daimetine,...) trong nu&ocirc;i trồng thủy hải sản. Cung cấp số lượng lớn với gi&aacute; cả cạnh tranh. Xin li&ecirc;n hệ 0983.27.72.72</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đình Hiếu
- Địa chỉ: Kiên Lương, Kiên Giang
- Tel, Fax: 0983277272 ::: FaX
- email: cttipy2010@mail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx