BÁNH RĂNG, TRỤC, HỘP SỐ CAO CẤP

  • Thread starter thankyou2710@gmail.com
  • Ngày gửi
T

thankyou2710@gmail.com

Guest
#1
C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp Cyner (Đ&agrave;i Loan) chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại b&aacute;nh răng, trục, linh phụ kiện v&agrave; nhiều loại bộ phận m&aacute;y m&oacute;c cho xe m&aacute;y, &ocirc;t&ocirc;, m&aacute;y ph&aacute;t điện v&agrave; c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c động c&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c, với y&ecirc;u cầu kỹ thuật cao.<br />C&aacute;c sản phẩm chủ lực của ch&uacute;ng t&ocirc;i gồm:<br /><span /><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c loại b&aacute;nh răng, b&aacute;nh x&iacute;ch, nh&ocirc;ng x&iacute;ch truyền động, trục, thanh cam, b&aacute;nh đ&agrave;, trục truyền động, m&aacute;y bơm dầu, bơm nước,...</p><span /><strong>Đại diện tại Việt Nam: C&ocirc;ng ty TNHH KHANG PH&Uacute; GIA</strong><br /><strong>ĐC: B146/2, TTH 22, Tổ 14, KP 2, P. T&acirc;n Thới Hiệp, Q.12, Tp HCM<br /></strong><strong>Tel: 08 62727726 &ndash; 62561308<br /></strong><strong>Website: www.cyner.com.tw<br /></strong>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH KHANG PHÚ GIA
- Địa chỉ: B146/2, TTH 22, Tổ 14, KP2, P.Tân Thới Hiệp, Q.12
- Tel, Fax: 08 62727726 ::: FaX
- email: thankyou2710@gmail.com
 

Đối tácTop