Bánh tráng hòa đa đặc sản phú yên

  • Thread starter ngocthanh87
  • Ngày gửi
N

ngocthanh87

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngocthanh87
- Địa chỉ: hòa đa tuy an phú yên
- Tel, Fax: ::: FaX 01666197313
- email: tranngocthanh87@gmail.com
================================

<div id="google_ads_div_468x60_Above_article"> </div> <table width="1" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img height="130" width="170" border="1" alt="Banh trang Hoa Da" src="http://www2.vietbao.vn/images/vn1/doi-song/11003244-banhtrang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="Image">Ảnh: <em>S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p class="intro_text">B&aacute;nh tr&aacute;ng H&ograve;a Đa được coi như ngon nhất tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n. B&aacute;nh ở đ&acirc;y được ưa chuộng bởi độ mịn đều, dẻo thơm, kh&ocirc;ng c&oacute; vị chua.</p> <p class="body_text">H&ograve;a Đa l&agrave; v&ugrave;ng qu&ecirc; thuộc x&atilde; An Mỹ, huyện Tuy An, nằm cạnh quốc lộ 1A, c&aacute;ch thị x&atilde; Tuy H&ograve;a 15 km về ph&iacute;a Bắc. Độ dẻo của b&aacute;nh tr&aacute;ng H&ograve;a Đa chủ yếu do kh&acirc;u chọn v&agrave; ng&acirc;m gạo chứ kh&ocirc;ng pha th&ecirc;m bột sắn như b&aacute;nh tr&aacute;ng một số v&ugrave;ng kh&aacute;c.</p> <p class="body_text">C&ocirc;ng việc của một ng&agrave;y tr&aacute;ng b&aacute;nh bắt đầu từ kh&acirc;u chọn gạo để ng&acirc;m mềm trong 3-4 giờ, xay bột, rồi rộng bột t&aacute;ch nước chua trong gạo v&agrave; cũng để bột tạo th&ecirc;m độ kết d&iacute;nh. Sau đ&oacute;, căng tấm khu&ocirc;n vải l&ecirc;n nồi nước s&ocirc;i, pha bột, tr&aacute;ng-vớt-phơi b&aacute;nh&hellip; Những vỉ b&aacute;nh phơi th&agrave;nh từng d&atilde;y đều tăm tắp trong nắng, nếu trời nắng gi&agrave;, chỉ khoảng nửa giờ l&agrave; b&aacute;nh kh&ocirc;, c&oacute; thể gỡ b&aacute;nh đem &eacute;p phẳng, rồi xếp th&agrave;nh từng chục, từng c&aacute;ch (60 c&aacute;i) để chờ bạn h&agrave;ng đến lấy.</p> <p class="body_text">Gi&aacute; tại l&ograve; b&aacute;nh H&ograve;a Đa: b&aacute;nh cuốn (mỏng) l&agrave; 2.500 đồng/chục, b&aacute;nh nướng (d&agrave;y) l&agrave; 3.000 đồng/chục v&agrave; b&aacute;nh m&egrave; l&agrave; 5.000 đồng/chục. C&oacute; khi bột tr&aacute;ng b&aacute;nh c&ograve;n được trộn th&ecirc;m nước cốt dừa, h&agrave;nh củ,&hellip; n&ecirc;n chiếc b&aacute;nh khi nướng l&ecirc;n dậy m&ugrave;i thơm phức.</p> <p class="body_text">B&aacute;nh tr&aacute;ng thơm m&ugrave;i gạo v&agrave; nắng của kh&iacute; chất đồng qu&ecirc; c&oacute; thể ăn với v&agrave;i trăm m&oacute;n, ri&ecirc;ng c&oacute; khoảng v&agrave;i chục m&oacute;n m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; b&aacute;nh tr&aacute;ng th&igrave; kể như&hellip; chưa đ&uacute;ng ph&eacute;p. B&aacute;nh tr&aacute;ng nh&uacute;ng cuốn với thịt luộc n&oacute;ng hổi hay nem chả k&egrave;m rau sống, th&ecirc;m v&agrave;i miếng b&aacute;nh nướng nữa th&igrave; c&agrave;ng hay; nếu kh&ocirc;ng c&oacute; thể cuốn với c&aacute; hấp, t&ocirc;m chi&ecirc;n, mực luộc...</p> <p class="body_text">Nước chấm với b&aacute;nh tr&aacute;ng cuốn th&igrave; c&oacute; mắm nhĩ, mắm n&ecirc;m, mắm thu, mắm mực, mắm ruốc v&agrave; kể cả mắm&hellip; chuột, nếu chế biến kh&eacute;o, đầy đủ gia vị. C&ograve;n b&aacute;nh tr&aacute;ng nướng ăn với c&aacute;c m&oacute;n gỏi, x&agrave;o, nộm th&igrave; rất ngon.</p><p class="body_text">&nbsp;</p><p class="body_text">Nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng cần mua với số lượng lớn c&oacute; thể li&ecirc;n hệ trực tiếp với m&igrave;nh<br /></p>
 

Top