Bảo Bình là cung thứ mười một trong số mười hai cung hoàng đạo, một cung năng động (tích cực), một cung khí (cùng với Thiên Bình và Song Tử) và là một

Nguồn bài viết
  1. Copy từ báo có giấy phép kèm quan điểm cá nhân
  2. Nguồn không tin cậy (bị xóa)


Top