Báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Thread starter MTlaw
  • Ngày gửi
M

MTlaw

Lữ khách
#1
Một dự án muốn đi vào hoạt động phải đánh giá tác động môi trường để xem xét thiệt hại có thể xảy ra cho môi trường. Đây là một việc làm quan trọng bởi nếu như không có động thái này có thể sẽ dẫn đến sự hủy hoại to lớn về môi trường. Hôm nay, Luật Á Châu xin cung cấp một số thông tin như sau:
SHTT-5.jpg
ACHAULAW
1900 6250[/caption]
phép ĐTM để xem tính phù hợp của dự án với môi trường cũng như đảm bảo sự phát triền bền vững. Hôm nay Luật Á Châu chúng tôi xin cung cấp một số kiến thức về loại giấy phép quan trọng này.
1.Các đối tượng phải đánh giá tác động môi trường
Các đối tượng phải đánh giá được quy định tại Phụ lục 2 nghị định 18/2015 NĐ-CP
achaulaw-danh-gia-tac-dong-moi-truong.png

2.Các bước thực hiện đánh giá tác động môi trường
- Chủ dự án của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm trước chủ dự án và trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu do mình tạo lập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

- Việc tham vấn ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện theo quy trình sau đây:
a) Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án có văn bản phản hồi trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án, hoặc không cần có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

- Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được tiến hành dưới hình thức họp cộng đồng dân cư do chủ dự án và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đồng chủ trì với sự tham gia của những người đại diện cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp cộng đồng.
> Có thể bạn quan tâm: Cam kết bảo vệ môi trường, Thành lập doanh nghiệp
achaulaw-cam-kết-môi-trường.png

3. Điều kiện của Tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường
- Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây:
  • Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này;
  • Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên;
  • Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.
- Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường.

Bài viết tham khảo:
Quyền đối với giống cây trồng
Vi phạm bản quyền hình ảnh
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250
CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
Email : dkdn.luatachau@gmail.com
 

Nguồn bài viết
Tự viết

Đối tác
Top