Bạt lót hồ nuôi tôm

  • Thread starter NGUYỂN VÄ‚N THÀNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỂN VĂN THÀNH

Guest
#1
CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE,LLPE,HDPE,Bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh,bạt l&oacute;t hồ nước thải...vv khổ lớn 1m,2m,3m....9m,10m.ĐỘ d&agrave;y m&agrave;ng 0.01(10mic) đến 0.5mm(500mic) M&Agrave;NG được tr&aacute;ng phủ chất chống n&atilde;o h&oacute;a(UV) CHẤT (EVA) T&Aacute;T CẢ ĐỀU SẢN XUẤT TR&Ecirc;N D&Acirc;Y CHUYỀN V&Agrave; M&Aacute;Y M&Oacute;C hiện đại chất lượng ch&acirc;u &acirc;u.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xin gọi v&oacute;i ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;&nbsp; 0909569412 gặp mr TH&Agrave;NH HOẶC EMAI:THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỂN VĂN THÀNH
- Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN0HCM
- Tel, Fax: 0909569412 ::: FaX 0837128916
- email: THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop