BẠT LÓT HỒ NUÔI TÔM

  • Thread starter THANHNV1988
  • Ngày gửi
T

THANHNV1988

Guest
#1
<p><font size="7">K&Iacute;NH GỬI:QU&Yacute; DOANH NGHIỆP: </font><font size="3">CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại bạt LDPE l&oacute;t hồ t&ocirc;m,rất th&iacute;ch hợp cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp nu&ocirc;i tr&ecirc;n c&aacute;t...vv khổ từ 1m,2m,3m...9m,10m.Độ d&agrave;y từ 0.1(10zem) đến 0.5(50zem) 2 lớp,3 lớp,tr&aacute;ng phủ chất chống n&atilde;o h&oacute;a(UV)+(EVA) Tăng cường độ dẻo dai,Được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c hi&ecirc;n đại đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng kỷ thuật cao.MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ Đ/C SAU:</font><font size="6">MR TH&Agrave;NH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT/DĐ 0909569412&nbsp; </font><font size="5">EMAI:THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN THÀNH
- Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN-BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN
- Tel, Fax: 0909569412 ::: FaX 84 8 37128916
- email: THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN
 

Đối tác


Top